Sök på sidan

Lektionsplaneringar

Grönt friluftsliv

Introduktion

Vi har valt att fokusera på att den första upplevelsen av friluftsliv i kursen ska bli så rolig och lustfylld som möjligt, men ändå i linje med mål och syfte. Tanken är att på ett lekfullt sätt introducera eleverna till hur de på ett säkert och roligt sätt visats i naturen. Under dessa två lektioner så väver vi hela tiden in fakta och utbildar eleverna i säkerhet där det behövs.

 

Syfte

Syftet med lektionen är att du skall lära dig grundläggande metoder och redskap inom friluftsliv, att ha en trygg och säker vistelse i naturen.

 

Centralt innehåll

C2 Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

C5 Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.

C6 Metoder och redskap för friluftsliv.

C7 Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.

C8 Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud. 

 

Lektionerna

Besök bloggen

Mer än bara gympa

Här kan du läsa om Mickes vardag som idrottslärare på en innestadsskola i Stockholm 

 

Sponsor av Idrottslärare.se
Idrottsredskap och sportutrustning