Sök på sidan

Forskning kring friluftsliv

Det har börjat att publiceras fler forskningsrapporter runt omkring världen, vilket har blivit översatta till Svenska. Det finns en del nytt som framkommer vid läsandet av dessa pdf filer som bifogas nedan.

 

Naturen som kraftkälla: Naturen har alltid försett människor med en stor mängd varor och tjänster. Med en modern term talar vi om ekosystemtjänster, exempelvis luftrening, klimatutjämning,vattenrening och bullerdämpning. Men även möjligheten till rekreation och hälsa är en tjänst som ekosystemen ger oss.Samhället inser allt mer att naturvård, friluftsliv, fysisk aktivitet och hälsa hör nära samman. Insikten om friluftslivets betydelse för folkhälsan växer i takt med att stress och utbrändhet ökar och en stillasittande livsstil och fetma blir allt större samhällsproblem.

 

20 argument för friluftsliv-hälsoekomin: Naturen är en resurs för bättre folkhälsa och bör nyttjas mer effektivt än idag. Denna broschyr beskriver varför. I Norden, liksom hos världens i-länder i övrigt, drabbas stora delar av befolkningen av både fysisk och psykisk ohälsa pga. sina levnadsvanor. Det är samhällets ansvar att försöka åtgärda de faktorer som skapar en sådan onödig sjukdomsbörda. Att ta till vara naturens hälsobringande effekter är både kostnadseffektivt och en viktig strategi för att motverka hälsans ojämlika fördelning hos befolkningen. Att arbeta över yrkeskategorier och landsgränser för ökad användning av naturen både för folkhälsan och miljöns skull är ett sätt – en pusselbit.

 

Lag mat i naturen

Det finns välidgt många olika sätt att laga mat på i naturen. En uppsjö av olika böcker finns det som vi kan hämta idéer ifrån. 

En enkel lathund på vad ni skulle kunna göra. Denna är tagen från nätet, men kommer inte ihåg var.

 

Mat i naturen

Grönt friluftsliv

Introduktion

Vi har valt att fokusera på att den första upplevelsen av friluftsliv i kursen ska bli så rolig och lustfylld som möjligt, men ändå i linje med mål och syfte. Tanken är att på ett lekfullt sätt introducera eleverna till hur de på ett säkert och roligt sätt visats i naturen. Under dessa två lektioner så väver vi hela tiden in fakta och utbildar eleverna i säkerhet där det behövs.

 

Syfte

Syftet med lektionen är att du skall lära dig grundläggande metoder och redskap inom friluftsliv, att ha en trygg och säker vistelse i naturen.

 

Centralt innehåll

C2 Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

C5 Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.

C6 Metoder och redskap för friluftsliv.

C7 Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.

C8 Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud. 

 

Lektionerna

Friluftsliv-överlevnadslektion

För att göra lektionerna lite mer intressanta än vad de kan i många fall vara, så kanske delar av dessa tankar vara något för dig och din klass.

 

Survival lektion

Friluftliv


Friluftsliv finns numera i en väldigt stor utsträckning i våra kursplaner. Framförallt i gymnasiet så berörs det på många platser, vidare även i grundskolan. 

Här finner du lite material kring lektionsexempel på friluftsliv samt olika lektionsdelar som du kan använda dig av. 

DENNA pdf var av intresse.

Besök bloggen

Mer än bara gympa

Här kan du läsa om Mickes vardag som idrottslärare på en innestadsskola i Stockholm 

 

Sponsor av Idrottslärare.se
Idrottsredskap och sportutrustning