Sök på sidan

Ledarskap


Det forskas mycket om ledarskap men det finns ingen entydig definition av begreppet. Olika slag av ledarskap passar för olika organisationer i olika sammanhang och skeden. Som lärare är det viktigt att med jämna mellanrum reflektera över sitt ledarskap och hur vi använder oss av det för att bli så bra lärare som möjligt. Det handlar inte bara om vår förmåga att leda gruppen, utan öven om hur vi får gruppen att acceptera den ledarstil som vi använder oss av. 

Ledarskap är en relation

Ledarskapet bygger på ett positivt förhållande till de ledda. Medarbetare accepterar ledaren därför att de respekterar, gillar och/eller beundrar honom/henne. Eftersom ledarskapet är en relation mellan två parter innebär det att det inte bara är ledaren som påverkar medarbetarna utan att medarbetarna också påverkar ledaren. 

I allt ledarskap är det bra att utgå från sin egen person, som den man eller kvinna man är. Ledaren styr och skapar engagemang och motivation hos sina medarbetare med sitt eget beteende och sitt eget sätt att kommunicera. Forskning har konstaterat att ledarens personliga egenskaper, förmåga att kommunicera och motivera samt ge feedback på arbetsprestationer är viktiga faktorer för att nå framgång i ledarskapet.

I denna del så vill vi bygga på med olika teorier och metoder som kan hjälpa dig i ditt uppdrag som idrottslärare.

Läs även bloggen Mer än bara gympa, där Michael skriver om sin vardag som idrottslärare. Här tar han bl.a. upp de utmaningar som han ställs inför som idrottslärare. Du finner länk till bloggen här nere till vänster.

Besök bloggen

Mer än bara gympa

Här kan du läsa om Mickes vardag som idrottslärare på en innestadsskola i Stockholm 

 

Sponsor av Idrottslärare.se
Idrottsredskap och sportutrustning