Sök på sidan

Skolverket

2013-07-17
Från och med höstterminen 2013 gäller nya ämnes- och ämnesområdesplaner för gymnasiesärskolan. Ämnesplanerna gäller för de nio nationella programmen. Elever som behöver anpassa utbildningen utifrån de egna förutsättningarna läser individuella program och för dessa gäller ämnesområdesplaner.
De nya ämnesplanerna/ämnesområdesplanerna börjar gälla hösten 2013. Ämnesplanerna gäller också för särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. För elever som redan påbörjat sin utbildning gäller fortfarande de tidigare kursplanerna.

http://www.skolverket.se/img/arrow.png);

http://www.skolverket.se/img/pdf.png)

http://www.skolverket.se/img/icon_blank.png); 


2013-07-17

Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa 
Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Den beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

 

Kommentarsmaterial!

 

 2013-01-23

Skolverket erbjuder en verksamhetsnära och annorlunda fortbildning som vänder sig till verksamheter som vill utveckla sitt arbete med värdegrunden och likabehandling. Fortbildningen ges i form av en högskolekurs i samarbete med femton lärosäten på nitton orter i landet. Innehållet baseras på forskning och utvärderingar kring framgångsrika arbetssätt mot kränkningar.

Läs mer!

 
2013-01-23

 

Bedömningsstöd

I flera ämnen erbjuder Skolverket bedömningsstöd i form av diagnosmaterial, kartläggningsmaterial, prov och enskilda uppgifter. Stöd för bedömning publiceras löpande. Du hittar ämnesspecifikt bedömningsstöd genom att välja skolform i vänstermenyn.

Läs mer


 
2012-10-04

Lärarlyftet II - en väg till utökad behörighet

Skolverket erbjuder en kvalitativ väg till utökad behörighet i legitimationen med skräddarsydda utbildningar och kurser som anordnas på högskolor och universitet runt om i landet. Ansökningsperioden för vårterminen 2013 är mellan 17 september och 15 oktober.

Läs mer


2012-08-12

Utbildningsinsatser för lärare i idrott och hälsa

Under 2012 och 2013 anordnas utbildningsinsatser för lärare i idrott och hälsa. Utbildningarna ska bland annat ge deltagarna fördjupad kunskap om kursplaner och ämnesplaner, simundervisning och samverkan med föräldrar. Utbildningarna varvar fysiska träffar med eget arbete på hemmaplan och ges på flera orter i landet.

Läs Mer


2012-08-20

Bedömning och betygsättning

Skolverket ger allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Allmänna råd är rekommendationer för hur lärare, rektorer och huvudmän bör handla för att uppfylla de krav som ställs i bestämmelserna. Råden bör alltså följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

Läs mer

Besök bloggen

Mer än bara gympa

Här kan du läsa om Mickes vardag som idrottslärare på en innestadsskola i Stockholm 

 

Sponsor av Idrottslärare.se
Idrottsredskap och sportutrustning
Creampie